Ik ben Ineke Moerman en in 1990 afgestudeerd als basisarts, daarna verschillende specialisaties gedaan op het gebied van sociale geneeskunde in de profielen jeugdgezondheid, forensische geneeskunde en rampenbestrijding. Sinds 1999 ben ik arts Maatschappij en Gezondheid. In 1991 ben ik gaan werken in de openbare gezondheidszorg, bij GGD’en. Mijn vakgebied richt zich vooral op het bevorderen van gezondheid en het voorkomen van ziekte bij kinderen en jeugdigen in brede zin en in de context waarin een kind of jeugdige opgroeit.

Kennismaking homeopathie.
Eind 1993 ben ik in aanraking gekomen met homeopathie. De aanleiding was dat ik lichamelijk niet op krachten kwam na mijn derde zwangerschap en er medisch gezien geen oorzaak was gevonden. Zo generiek als ik was opgeleid was dit een experiment om te ondervinden wat homeopathie met mij zou doen. Wonderbaarlijk genoeg, na het eerste consult en een middel, knapte ik in korte tijd op en had ik weer volop energie. De wijze waarop consult werd gehouden sloot al aan bij mijn eigen visie op het afnemen van een goede anamnese en de aandacht die dat vraagt van de onderzoeker (vandaar mijn keuze voor sociale geneeskunde). Daarna heb ik ook met mijn kinderen goede ervaringen op gedaan. Ik kwam tot de conclusie dat systeembenadering in de sociale geneeskunde prima aansloot bij homeopathie. Zeker bij iedereen toepasbaar met een fantastisch resultaat.

Rol van adviseur en vertrouwenspersoon
Omdat ik steeds meer interesse had in homeopathie raakte ik steeds meer in gesprek met Marije over haar vak. Dit ontwikkelde zich uiteindelijk uit tot consultatie gesprekken en gesprekken als vertrouwenspersoon waarin wij cliënten bespreken waarbij sprake is van een dilemma of waarbij sprake is van complexe problematiek. Op deze manier maken we een natuurlijke verbinding tussen geneeskunde en homeopathie. Geneeskunde gaat uit van een symptoom of klacht, sociale geneeskunde bekijkt het symptoom of de klacht in de context van het (gezins)systeem, homeopathie gaat uit van het systeem wat een klacht laat zien. Boeiend en interessant als materie om hiermee bezig te zijn. Verrijkend, inspirerend en toepasbaar in mijn dagelijks leven en doen.