Tarievenlijst

TARIEVENLIJST 

Consult 90 minuten                                                                                € 130,00
Consult 75 minuten                                                                                € 108,00
Consult 60 minuten                                                                                €   86,00
Consult 45 minuten                                                                                €   65,00
Consult 30 minuten                                                                                €   43,00
Consult 15 minuten                                                                                €   22,00

Huisbezoek per kwartier                                                                        €   25,00
Inclusief afstand max. 5 km, na 5 km telt de reistijd mee als tarieftijd.

Weekendtarief en na 18.00 uur consultprijs x 1,5.
Consulten langer dan 90 minuten worden verhoogd per kwartier met  €   21,50

Als het consult, welke door u en voor u is gereserveerd, niet uiterlijk 24 uur van te voren is afgezegd, wordt deze volledig in rekening gebracht. Calamiteiten uitgezonderd.

Ik verzoek u om contant te betalen!