Motivatie

Bij de start van de praktijk was het voor mij duidelijk dat samenwerking met andere disciplines heel belangrijk is. Onder het motto, twee (of meer) weten meer dan één, zijn er verschillende samenwerkingsverbanden opgezet. Regelmatig bespreken wij casussen waarbij wij vanuit ieders discipline aangeven wat de aanpak kan zijn. Uiteraard met uw toestemming. Dit overleg kan verdieping van inzicht geven en tot een effectievere aanpak leiden.