Behandeling

Voordat u voor de behandeling komt is er contact met u geweest. Tijdens dit contact krijgt u te horen wat de kosten zijn van de behandeling.
Hoeveel behandelingen nodig zijn hangt af van de aard, ernst en tijdsduur van uw klachten.
Ik zal u altijd vragen een beknopte biografie te schrijven van zowel u huidige klachten als de klachten die u in het verleden heeft gehad. Dit betreft zowel lichamelijk als mentaal /emotionele klachten. Ook wordt u gevraagd te noteren welke klachten er in uw familie voorkomen.

Het eerste consult.
U en ik  tekenen aan het begin een behandelovereenkomst. Het eerste consult duurt gemiddeld 1,5 uur, afhankelijk van uw klachten. U hebt alle tijd om over uzelf en uw klachten te vertellen. Naar aanleiding van uw verhaal zal ik u vragen stellen die van belang zijn voor een totaalbeeld. Na of tijdens het vertellen van uw verhaal raadpleeg ik mijn boeken en/of computer. Aan het eind van het gesprek wordt het behandel plan met u besproken. Soms zal ik meer tijd nodig hebben. U krijgt een inname voorschrift.
Soms
kan er met u worden overlegd over inname van supplementen of een voedingsadvies

Wat u kunt verwachten na inname van het homeopatische middel.
Klassiek homeopathie is gericht op een snel, zachtzinnig en duurzaam herstel van de gezondheid. Het homeopathische middel stimuleert heel subtiel het zelfgenezende vermogen. Uw homeopathe kan u uitleggen, welke reactie zij verwacht na inname van het homeopathische middel.
Factoren die van belang zijn bij de behandeling zijn bij alle personen anders.

·    Het soort klachten dat u heeft. Homeopathie werkt snel bij acute klachten. Bij klachten die langer aanwezig zijn, zal het herstel meer tijd vergen. Zelden komt het voor dat uw klachten alleen palliatief behandeld kunnen worden. Als dit zo is wordt dit met u besproken.

·    Soms kan in het begin een verergering van de symptomen ontstaan. Het woord “verergering” is feitelijk verkeerd gekozen, het toont aan dat het herstellende of zelfgenezende vermogen geactiveerd is. Bij een “verergering” die langer duurt dan drie dagen wordt u aangeraden contact op te nemen met uw homeopathe.

·    Soms keren na de behandeling, kort, oude klachten terug die snel vanzelf weer horen te verdwijnen. Als u nieuwe, u niet bekende, klachten krijgt verzoek u ook te bellen. 

Het vervolgconsult.
Afhankelijk van uw klachten volgt het vervolgconsult. Bij acute klachten is na 2 – 24 uur contact. Bij chronische klachten volgt er een consult na 3-6 weken. De tijdsduur van het vervolgconsult is afhankelijk van het soort klachten dat u heeft. Meestal duurt dit consult ongeveer 1 uur. Er wordt met u gesproken over de periode na inname van het middel. Het eerste consult wordt opnieuw doorgenomen om te kunnen waarnemen of uw klachten zijn verminderd.  Het homeopatische middel kan worden herhaald of er kan een ander middel worden voorgeschreven.
De frequenties van de vervolgbehandelingen worden in overleg met u bepaald.