TARIEVENLIJST 

Consult 90 minuten                                                                                € 135,00
Consult 75 minuten                                                                                € 110,00
Consult 60 minuten                                                                                €   88,00
Consult 45 minuten                                                                                €   66,00
Consult 30 minuten                                                                                €   45,00
Consult 15 minuten                                                                                €   30,00

Huisbezoek per kwartier                                                                        €   25,00
De reistijd telt mee als tarieftijd.

Weekendtarief en na 18.00 uur consultprijs x 1,5.
Consulten langer dan 90 minuten worden verhoogd per kwartier met  €   22,00

Als het consult, welke door u en voor u is gereserveerd, niet uiterlijk 24 uur van te voren is afgezegd, wordt deze volledig in rekening gebracht. Calamiteiten uitgezonderd.

Ik verzoek u om contant te betalen!