Wat is klassieke homeopathie.

Klassieke Homeopathie is een effectieve geneeswijze, die het zelfgenezende vermogen activeert bij mensen en geschikt is voor iedereen. Deze geneeswijze werd ontdekt door de Duitse arts, chemicus, apotheker en vertaler Samuel Hahnemann (1755- 1843).
Samuel HahnemannHij was niet tevreden over de gangbare therapieën. Toen hij een boek van Cullen vertaalde waarin stond dat kinine malaria geneest omdat het bitterstof bevat werd hij aan het denken gezet. Hahnemann, die een grote kennis bezat over de samenstelling van planten, was het niet eens met deze stelling. Veel planten bevatten bitterstof, terwijl ze niet allemaal malaria kunnen genezen. Hij vroeg zich af waarom juist kinine malaria geneest. Hij ging op bezoek bij een fabriekje waar kinine voor medicinale doeleinden werd verpakt. Daar ontdekte hij dat de werknemers klachten (symptomen) hadden die op malaria leken. Na lang onderzoek ontdekte hij dat dit een gegeven van de natuur is. Namelijk dat een stof, die bij een gezond mens bepaalde klachten op kan roepen, soortgelijke klachten bij mensen kan genezen. Dit is het belangrijkste basisprincipe van de Homeopathie: het gelijke wordt door het gelijkende genezen. Hij noemde deze geneeswijze Homeopathie. Dit komt uit het Grieks en betekent letterlijk gelijksoortig of overeenkomstig lijden.Dit principe werd al eerder ontdekt door Hippocrates van Kos ( ca 460-377 v Chr.). Hahnemann heeft hier een geneeskundig systeem van gemaakt. Het is een empirische geneeswijze, men heeft een idee, test dit in de praktijk en analyseert de uitkomst. Als blijkt dat de theorie werkzaam is dan kan men dit als een toepassing gebruiken.

Klassieke homeopathie is een holistische geneeswijze.
Holisme, van het Griekse woord holos -geheel-  is een theorie die er van uit gaat dat de totaliteit meer is dan de som der delen. In de homeopathie gaat men uit van deze totaliteit. De mens bestaat uit verschillende “onderdelen” huid, spieren, botten, maag, darmen, longen, hart etc. Bijzonder is dat ieder mens zijn eigen gedachten, gevoelens, gewoontes, slaappatroon, karaktertrekken etc. heeft. Bij klassieke homeopathie staat niet de klacht centraal maar de gehele mens. Alle kenmerken die bepalend zijn voor u als mens, gecombineerd met uw individuele klachten spelen een belangrijke rol bij de keuze van het homeopathische middel. Dat wat zorgt voor deze individualiteit noemt men het zelfgenezend vermogen, herstellend vermogen, levenskracht, energie, ziel of geest.

Het homeopathische middel activeert het zelfgenezende vermogen.|
Dit zelfgenezende vermogen of zelfherstellende vermogen zorgt ervoor dat we gezond zijn. Dat we in balans blijven. Allerlei invloeden zoals: bacteriën, virussen, verdriet, spanning, woonomgeving, het weer enz. kunnen verstorend werken. U voelt zich ziek en heeft klachten. Deze kunnen zich uiten op energie-, lichamelijk-, emotioneel- en of geestelijkniveau. Een klacht is een signaal dat er iets niet in orde is. Het zelfgenezende vermogen zal proberen het evenwicht / de balans te herstellen en vaak met succes. Het kan echter gebeuren dat uw klachten blijven. Een homeopaat gaat voor u op zoek naar een homeopathisch middel dat een prikkel geeft aan uw zelfgenezend vermogen zodat herstel optreedt op fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch niveau.

De ontwikkeling van homeopathische middelen.
Na de ontdekking van het basis principe begon Hahnemann stoffen op zichzelf en vrijwilligers testen. Homeopathische middelen worden oa. gemaakt van metalen, mineralen, plantaardige en dierlijke stoffen. Er wordt altijd maar één stof tegelijk getest. Hij noemde de geteste stof het homeopathische middel. Toen Hahnemann begon met het toepassen van het gelijke met het gelijkende genezen, bleek dat patiënten die een homeopathisch geneesmiddel kregen toegediend, weliswaar op den duur genazen, maar eerst last kregen van een “beginverergering”. Dit was een verergering van klachten na inname van het middel, die uren of dagen en soms weken kon duren. Daarna volgde een verbetering van de klachten. Het eerste wat Hahnemann probeerde om de beginverergering te verminderen, was het geleidelijk verkleinen van de dosis. Uiteindelijk verdunde hij de dosis.  Er was helaas één nadeel: met het verdwijnen van de beginverergering verdween ook de genezende werking van het middel. Hahnemann was weer terug bij af. De stap die Hahnemann als reactie hierop deed is, bekeken door de wetenschappelijke bril van de 21e eeuw, uiterst merkwaardig. Hij begon het middel te verdunnen en te schudden.
Hij nam 1 deel van de oorspronkelijke stof en verdunde de stof met 99 delen water/alcohol. Daarna schudde hij 10 maal krachtig op een harde maar enigszins meegevende ondergrond. Hier nam hij 1 deel van en herhaalde het proces. Dit deed hij tot hij de verdunningen en het aantal schudding had die hij wilde hebben. Wat bleek? Hoewel de beginverergering snel verdween als bij zijn vorige proefneming, waarbij hij alleen verdunde, bleef in dit geval de genezende werking volledig behouden. Sterker nog, de genezende werking werd groter! Hahnemann noemde dit proces van afwisselend verdunnen en schudden: potentiëren. Letterlijk betekent dit krachtig maken. Na elke stap van verdunnen en schudden wordt een hogere potentie verkregen, een krachtiger geneesmiddel. Later ontwikkelde hij een methode waar hij de oorspronkelijke stof volgens een gedefinieerd proces verwreef en daarna potentieërde.

Kennis over homeopathische middelen
Er zijn 4 informatiebronnen over de werking van homeopathische middelen.

 • Het onderzoek op gezonde mensen. Het testen vindt plaats op gezonde vrijwilligers en niet op dieren! Dit vindt plaats door middel van de geneesmiddelproef. Hahnemann deed deze proeven op zichzelf en op vrijwillige proefpersonen. De proefpersoon neemt 1 dosis  per dag van één bepaalde stof in. Dit herhaalt men tot er ziekteverschijnselen optreden met een maximum van 7 dagen. Ook  na het stoppen kunnen de symptomen nog weken erna verschijnen en of aanhouden.
 • Tijdens het maken van het homeopathische middel. De oorspronkelijke stof wordt verdund met alcohol, zie plaatje. Of de oorspronkelijke stof wordt verwreven. In het verwrijvingsproces, wat 3 uur duurt, krijgen de meeste mensen symptomen. Bij het verkrijgen van informatie is het van belang dat de betreffende proefpersonen voldoende gevoelig zijn om de symptomen waar te nemen en accuraat te beschrijven. Alle verschijnselen die bij de geneesmiddelproef ontstaan worden nauwkeurig genoteerd. Een middel kan, bij verschillende proefpersonen, meer dan honderd verschillende ziekteverschijnselen veroorzaken. Deze werkwijze, om achter de symptomen van een middel te komen, vergt veel organisatie en is zeer bewerkelijk. De geneesmiddelenproeven vinden nog steeds plaats, ook ik neem daar regelmatig aan deel. Dit betekent dat er steeds meer homeopathische geneesmiddelen zijn sinds het ontstaan van de homeopathie
 • De klachten die verdwijnen na het geven van een homeopathisch middel. Dit moet zorgvuldig wordt genoteerd. Als blijkt dat bij verschillende patiënten eenzelfde klacht – na inname van het middel – verdwijnt (geneest), dan wordt dat verschijnsel ook opgenomen in de lijst van symptomen die bij dat middel hoort. Bij deze procedure wordt er vanzelfsprekend rekening mee gehouden dat andere oorzaken worden uitgeschakeld.
 • Dit betreft vergiftigingsgevallen. In de medische literatuur staan veel voorbeelden van vergiftiggevallen. Men kan dit onvrijwillige geneesmiddelenproeven noemen.

Al deze methoden geven betrouwbare informatie, die een homeopaat in zijn werk gebruikt.

Samenvatting
Basisprincipes van klassieke homeopathie.
Hiermee bedoelt men de homeopathie, zoals deze oorspronkelijk ontwikkeld is, met inachtneming van al haar principes.

 • Er wordt altijd gewerkt op basis van: Het gelijke met het gelijkende genezen.
 • Er wordt altijd voorgeschreven op basis van totaliteit.
  Homeopathie is een holistische geneeswijze. Holisme, van het Griekse woord holos (geheel) is een theorie die er van uit gaat dat de totaliteit meer is dan de som van onderdelen.
 • Er wordt maar één middel tegelijk gegeven.
  U kunt meerdere middelen voorgeschreven krijgen. Deze worden echter  op verschillende tijdstippen ingenomen.
 • Homeopathische middelen worden oa. gemaakt van metalen, mineralen, plantaardige en dierlijke stoffen.
 • Er wordt gewerkt met gepotentiëerde middelen. Dit houdt in dat de dosis geminimaliseerd wordt door middel van verdunnen en schudden. Hierdoor krijgt het middel een energetische geneeskracht.

Alle kenmerken die bepalend zijn voor het individu gecombineerd met de individuele klachten spelen een belangrijke rol spelen bij de keuze van het homeopathische middel.
Heeft u nog vragen na het lezen van deze informatie dan kunt u, als u dit wilt,  bellen voor informatie.