Verschillende stromingen in de homeopathie

In het begin was er alleen de klassieke homeopathie later ontstonden er andere stromingen.


Klassieke homeopathie
Hiermee bedoelt men de homeopathie, zoals deze oorspronkelijk ontwikkeld is, met inachtneming van al haar principes. Het belangrijkste principe: het gelijke wordt door het gelijkende genezen.  Er wordt voorgeschreven op totaliteit, u neemt 1 middel op een bepaald tijdstip en er wordt gewerkt met gepotentiëerde middelen. Bij klassieke homeopathie staat niet de klacht centraal maar de gehele mens. Alle kenmerken die bepalend zijn voor u als mens, gecombineerd met uw individuele klachten spelen een belangrijke rol bij de keuze van het homeopathische middel. Deze methode wordt door mij gebruikt.

De laatste jaren zijn er steeds meer homeopaten gekomen die hun eigen methode hebben ontwikkelt. Alle hebben als basis de klassieke homeopathie.
Ik benoem een aantal methoden waarvan ik kennis heb genomen en die in mijn praktijk zijn geïntegreerd.
Methode van P. Banerji  methode om middelen in te zetten naar diagnose van de ziekte.
Methode van A.U. Ramakrishnan.
Methode van R. Sankaran, oa.indeling in planten en indeling delusions.
Methode van Dr. SchÜssler celzouten, indeling naar de mineralen die in ons lichaam voorkomen.
Methode van J. Scholten, indeling in planten, mineralen, elementen en lanthaniden.
Methode van J. Sherr, oa.methode op basis miasma en indeling mental qualities.
Methode van Dr. D. Spinedi, allen  oa. gespecialiseerd in behandeling kanker cliënten.
Methode van E, Stoteler , ziekteclassificatie, indeling verschillende ziekten in verschillende categorieën.
Methode van P. Vijayakar  welke verdieping geeft in Hannemanns werk volgend de kiemlagen waaruit de mens ontstaat.
Methode van G. Vithoulkas oa. indeling in mentaal/emotionele en fysieke symptomen.
Methode van  Dr. J. Wurster. Behandeling van cliënten met tumoren en kanker.
Cease methode en de7 lagen theorie  van Tinus Smits
en nog vele anderen.

Klinische homeopathie
U heeft bijvoorbeeld hoofdpijn, pijn in de teen en u bent verdrietig. U krijgt bij de klinische homeopathie voor iedere klacht een middel. Men neemt hierbij als uitgangspunt de middelen die zijn getest. Sommige middelen hebben meer affiniteit met hoofdpijn, anderen met pijn in de teen en weer anderen met verdriet. Bij meerdere symptomen worden er meerdere middelen tegelijk voorgeschreven. 

Complex homeopathie
Hier worden verschillende middelen bij elkaar gevoegd die in de testing een sterke affiniteit hebben met 1 bepaald symptoom, bijvoorbeeld hoest. Heeft u meerdere klachten dan krijgt u meerdere samengestelde middelen.

Klinische en complex homeopathie worden anders voorgeschreven maar zijn vaak werkzaam.
De meeste mensen komen voor het eerst in aanraking met deze vorm van homeopathie doordat zij deze middelen kopen bij de drogist of apotheek.
Mensen die geen reactie hebben na inname van een homeopathisch middel hebben niet het middel gekregen wat zij als individu nodig hebben, op dat moment.

Het is van groot belang, dat na inname van het homeopatische middel wordt gecontroleerd of al uw klachten verbeteren op zowel mentaal-, emotioneel-, fysiek- en energetisch niveau om verschuiving in klachten te voorkomen.

Ik werk altijd volgens de klassieke homeopathie.